اخبار مهم :

اخبار عمومی

مشاهده آرشیو اخبار

تابلو اعلانات

مشاهده آرشیو اخبار

85

منطقه 9 با 85 درصد رتبه ی اول در بازه ی زمانی 98/04/01 الی 98/04/31

83.52

منطقه 4 با 83.52 درصد رتبه ی دوم در بازه ی زمانی 98/04/01 الی 98/04/31

82.2

منطقه 1 با 82.2 درصد رتبه ی سوم در بازه ی زمانی 98/04/01 الی 98/04/31

کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری کرج می باشد.