شنبه 15 آبان 1395

مجید کولیوند رئیس سامانه 137 شهرداری کرج


سوابق:
1- مسئول امور اداری کنترل و نظارت مرکز
2- مسئول صدور پروانه شهرداری  منطقه1
3- معاون طرح و برنامه سازمان فرهنگی و ورزشی
4- مدیر هنری شهرداری کرج
5- مسئول برگزاری ورزشهای همگانی شهرداری کرج
6- رییس سامانه 137 شهرداری کرج
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :

کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری کرج می باشد.