پنجشنبه 25 شهریور 1395

معرفی سامانه 137

بسم الله الرحمن الرحیم

سامانه 137 یک شماره تلفن سه رقمی است که متعلق به شهرداری ها می باشد و در محدوده هر شهر شما به 137همان شهر متصل می گردید. این سامانه در حقیقت جایگزین مراجعات حضوری شهروندان به واحدهای اجرایی شهری گردیده است و اینک شهروندان بدون مراجعه به شهرداری و در کوتاه ترین زمان ممکن به خواسته های شهری خود خواهند رسید.
سامانه 137 به لحاظ ماهیتی سامانه ای خدماتی است که بعنوان پل ارتباطی بین شهروندان و مدیران شهری و با انتقال مسائل و مشکلات به واحدهای اجرایی شهرداری موجب وحدت رویه کاری در شهر و تسریع در حل مشکلات می گردد. در همین راستا فرآیندهای کاری در این سامانه به نحوی طراحی و برنامه ریزی شده است که در کوتاه ترین زمان درخواست های شهری بحق شهروندان کرجی تا حد ممکن اجابت و مشکلات روزمره ایشان مرتفع گردد. این فرآیندها شامل:

  ثبت پیام                          ارجاع                            بازخوردسنجی                 پیگیری ویژه
   

فرایند رسیدگی به پیام :


 

نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :

کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری کرج می باشد.