1398/5/12 شنبه
                                                                                      نظارت همگانی                 
                                                                    (شکایت، انتقاد، تقدیر و تشکر از پرسنل و واحدهای شهرداری کرج)

شهروندان گرامی شما میتوانید تصاویر و ویدئوهای خود را از طریق این فرم بارگذاری نمایید.
تاریخ نام نام خانوادگی
* تلفن همراه پست الکترونیک
* بارگذاری فایل
خواهشمند است حجم فایل های ارسالی بیشتر از 4 مگابایت نباشد.
شهروندان گرامی شما میتوانید تصاویر و ویدئوهای خود را از طریق این فرم بارگذاری نمایید.
متن پیام

کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری کرج می باشد.