اخبار مهم :

اخبار عمومی

مشاهده آرشیو اخبار

تابلو اعلانات

مشاهده آرشیو اخبار

67.06

منطقه 1با 67.06 درصد رتبه اول در بازه ی زمانی 1400/12/01الی1400/12/29

63.36

منطقه9با 63.36درصد رتبه دوم در بازه ی زمانی 1400/12/01الی1400/12/29

62

منطقه 10با 62 درصد رتبه سوم در بازه ی زمانی 1400/12/01الی1400/12/29

کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری کرج می باشد.