اخبار مهم :

اخبار عمومی

مشاهده آرشیو اخبار

تابلو اعلانات

مشاهده آرشیو اخبار

95.53

منطقه 3 با 95.53 درصد رتبه ی اول در بازه ی زمانی 99/02/01 الی 99/02/31

84.46

منطقه 10با 84.46 درصد رتبه ی دوم در بازه ی زمانی 99/02/01الی 99/02/31

80.66

منطقه 9 با 80.66 درصد رتبه ی سوم در بازه ی زمانی 99/02/01 الی 99/02/31

کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری کرج می باشد.