اخبار مهم :

اخبار عمومی

مشاهده آرشیو اخبار

تابلو اعلانات

مشاهده آرشیو اخبار

90.95

منطقه 3 با 90.95 درصد رتبه ی اول در بازه ی زمانی 99/03/01 الی 99/03/31

88.25

منطقه 10با 88.25 درصد رتبه ی دوم در بازه ی زمانی 99/03/01الی 99/03/31

79.19

منطقه 9 با 79.19 درصد رتبه ی سوم در بازه ی زمانی 99/03/01 الی 99/03/31

کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری کرج می باشد.