اخبار مهم :

اخبار عمومی

تابلو اعلانات

مشاهده آرشیو اخبار

86.08

منطقه 9 با 86.08 درصد رتبه ی اول در بازه ی زمانی 99/05/01 الی 99/05/31

82.78

منطقه 3 با 82.78 درصد رتبه ی دوم در بازه ی زمانی 99/05/01 الی 99/05/31

81.48

منطقه 8 با 81.48 درصد رتبه ی سوم در بازه ی زمانی 99/05/01 الی 99/05/31

کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری کرج می باشد.