اخبار مهم :

اخبار عمومی

مشاهده آرشیو اخبار

تابلو اعلانات

مشاهده آرشیو اخبار

88.07

منطقه 10 با 88.07 درصد رتبه ی اول در بازه ی زمانی 98/11/01 الی 98/11/30

84.78

منطقه 1 با 84.78 درصد رتبه ی دوم در بازه ی زمانی 98/11/01 الی 98/11/30

82.16

منطقه 9 با 82.16 درصد رتبه ی سوم در بازه ی زمانی 98/11/01 الی 98/11/30

کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری کرج می باشد.