اخبار مهم :

اخبار عمومی

مشاهده آرشیو اخبار

تابلو اعلانات

مشاهده آرشیو اخبار

98.24

منطقه 10با 98.24 درصد رتبه ی اول در بازه ی زمانی 99/01/01 الی 99/01/31

95.15

منطقه 3 با 95.15 درصد رتبه ی دوم در بازه ی زمانی 99/01/01 الی 99/01/31

79.27

منطقه 9 با 79.27 درصد رتبه ی سوم در بازه ی زمانی 99/01/01 الی 99/01/31

کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری کرج می باشد.