اخبار مهم :

تابلو اعلانات

مشاهده آرشیو اخبار

84.12

منطقه 12 با 84/12 درصد رتبه ی اول در بازه ی زمانی 97/09/01 الی 97/09/30

78.60

منطقه 9 با 78/60 درصد رتبه ی دوم در بازه ی زمانی 97/09/01 الی 97/09/30

78.36

منطقه 4 با 78/36 درصد رتبه ی سوم در بازه ی زمانی 97/09/01 الی 97/09/30

کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری کرج می باشد.