اخبار مهم :

اخبار عمومی

تابلو اعلانات

مشاهده آرشیو اخبار

85.2

منطقه 4 با 85.2 درصد رتبه ی اول در بازه ی زمانی 98/01/01 الی 98/01/31

81.6

منطقه 12 با 81.6 درصد رتبه ی دوم در بازه ی زمانی 98/01/01 الی 98/01/31

89

منطقه 7 با 80 درصد رتبه ی سوم در بازه ی زمانی 98/01/01 الی 98/01/31

کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری کرج می باشد.