اخبار مهم :

اخبار عمومی

مشاهده آرشیو اخبار

تابلو اعلانات

مشاهده آرشیو اخبار

70

منطقه 7 با 70 درصد رتبه ی اول در بازه ی زمانی 97/01/01 الی 97/05/31

69.8

منطقه 4 با 69/8 درصد رتبه ی دوم در بازه ی زمانی 97/01/01الی97/05/31

64.55

منطقه 5 با 64/55 درصد رتبه ی سوم در بازه ی زمانی 97/01/01الی 97/05/31

کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری کرج می باشد.