اخبار مهم :

تابلو اعلانات

مشاهده آرشیو اخبار

69.8

منطقه 4 با 69/8 درصد رتبه ی اول در بازه ی زمانی 97/01/01 الی 97/04/31

65.9

منطقه 7 با 65/9 درصد رتبه ی دوم در بازه ی زمانی 97/01/01الی97/04/31

61.45

منطقه 12 با 61/45 درصد رتبه ی سوم در بازه ی زمانی 97/01/01الی 97/04/31

کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری کرج می باشد.